Mission, vision og værdier

Mission

Forøge antallet af danskere med anden etnisk baggrund til at tage en videregående uddannelse, være med til at bryde social arven og bidrage til integrationen.

Vision

UVU bliver et velkendt og anvendt vejlednings alternativ på uddannelses institutioner. Unge med anden etnisk baggrund skal være på lige fod med unge etniske danskere vedrørende gennemførelse af videregående og erhvervs uddannelser.

Værdier

Uddannelse, mangfoldighed, medmenneskelighed.